Wilderness First Aid - Eräensiapu

Tällä sivustolla on eräensiavusta runsaasti tietoa.

Voit edetä omaan tahtiisi. Katso opetusvideoita. Voit suorittaa itsenäisiä videolla opastettuja tehtäviä, kuten puhallus-painantaelvytys ja viiltohaavan puhdistaminen & sulkeminen.


TERVETULOA OPPIMAAN ITSENÄISESTI ERÄENSIAPUA!

Voit edetä omaan tahtiisi. Katso opetusvideoita. Suorita itsenäisiä videolla opastettuja tehtäviä, kuten puhallus-painantaelvytys ja viiltohaavan puhdistaminen & sulkeminen.


Jos jokin opetusaihe on sinulle täysin tuttu ja hallitset sen jo, etene eteenpäin ja sivuuta kyseinen kohta! Olet täällä oppimassa uutta tai kertaamassa jo unohdettuja taitoja!

Jan Muelbach Unsplash
Jan Muelbach Unsplash

Eräensiapukurssien esittely

Mihin eräensiavun kurssit perustuvat?

Wilderness Medicine Education Collaborative WMEC on kansainvälinen työryhmä, joka koostuu eräensiavun koulutukseen erikoistuneiden yritysten ja organisaatioiden asiantuntijoista. Aiemmin etenkin Yhdysvalloissa eri organisaatioiden järjestämät Wliderness First Aid (WFA) ja Advanced First Aid sekä Wilderness First Responder kurssit erosivat opetussisällöltään ja tuntimääriltään, vaikka kurssien nimi oli sama. Viranomaiset eivät tietääksemme valvo missään valtiossa eräensiapukurssien sisältöä tai opetustapaa.

WMEC on julkaissut kansainväliset suositukset WFA, WAFA ja WFR eräensiapukurssien sisällöstä. Koska WFA kurssimme noudattaa sisältösuositusta, se on kansainvälisesti pätevä.

Suomenkielisen version sisältösuosituksista voit ladata luettavaksi tästä

Suomen ja Euroopan elvytysneuvostot julkaisevat säännöllisesti ensiavun antoon liittyviä suosituksia ( lisätietoa. https://www.elvytysneuvosto.fi/ ). Euroopan Elvytysneuvosto (ERC) laatii yleiset elvytysohjeet sekä organisoi Euroopan laajuista koulutusta niihin liittyen. Myös muut yleiset ensiapuun liittyvät suositukset tulevat ERC:ltä.

Nordic Wilderness First Aid© ensiapukoulutusorganisaatio noudattaa ajanmukaisia kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä suosituksia.

Wilderness Medical Society (WMS) julkaisee eräolosuhteisiin soveltuvia hoitosuosituksia (wilderness medicine clinical practice guidelines). Näitä ovat esimerkiksi vuoristotaudin hoito, paleltumien ja haavan hoidon perusteet eräolosuhteissa. WMS:n suosituksia sovelletaan, jos Suomen ja Euroopan elvytysneuvoston ensiapusuositukset eivät riitä vaikeisiin olosuhteisiin. Vaikeilla olosuhteilla tarkoitetaan tilanteita, joissa avun saanti kestää useita tunteja tai päiviä.

WMS koostuu vapaa-ajallaan luonnossa liikkuvista lääketieteen asiantuntijoista, joista valtaosa on lääkäreita.

Nordic Wilderness First Aid ensiapukoulutuspalvelu on WMS:n jäsen.

ERÄENSIAPUKURSSIN TAVOITTEET

- Osaat ja uskallat auttaa erilaisissa ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa

- Kykenet antamaan ensiapua sen mukaisesti, mitä olet oppinut ensiapukurssilla

- Osaat improvisoida erilaisia ensiapuvälineitä

- Tilannetajusi kehittyy

- Turvallisuusajattelusi kehittyy, osaat tehdä riskianalyysiä ja ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä

- Osaat suunnitella tarpeisiisi soveltuvan ensiapupakkauksen sisällön ja tarpeelliset lääkkeet


WFA ERÄENSIAPUKURSSIN SISÄLTÖ

Alla on esitelty lähiopetuksena tai hybridinä (verkko-opiskelu + lähiopetus) suoritettavan WFA kurssin sisältö. Emme kuitenkaan etene verkkokurssilla sisältöluettelon järjestyksessä.

Basic Life Support-elvytyskurssi: cABCDE menetelmä - elvytys (aikuinen ja lapsi) - hukkuneen elvytys - defibrillaattorin käyttö -tajuttoman ilmateiden hallinta, kylkiasento - vierasesine hengitysteissä - sydänturvallisen ympäristön rakentaminen ja Systems Saving Lives, järjestelmät ihmishenkiä pelastamassa

Syrjäseutujen ensiaputilanteiden ero kaupunkiolosuhteisiin - avun hälyttäminen - päivystysavun etäkonsultointi (liitettynä erilaisiin harjoituksiin)- evakuointi - ensihoitopalvelu - pelastus ja etsintä maastossa ja vesistöalueilla - helikopterien toiminta

Varautuminen - ennaltaehkäisy - ensiapupakkaus ja lääkkeet - tartuntataudeilta suojautuminen

Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja riskien arviointi seuratoiminnassa tai seikkailu-, elämys- ja luontopalveluja tuottavassa yritystoiminnassa.

Oikeudelliset seikat, auttajan stressi ja pelot

cABCDE menetelmä - ensiarvio ja ensitoimet - turvallisuuden varmistaminen - hätäsiirtotekniikat

Henkeä uhkaavan verenvuodon kontrollointi

Sokki - "kuoleman kolmio"

Selkäydinvamma -niskarankavamma tai sen epäily

Tarkennettu tilanarvio DE - sykkeen ja hengityksen arviointi - autettavan haastattelu ja kirjaaminen -päästä jalkoihin tutkiminen - vammamekanismi (VAM) - tajunnantason arviointi (AVPU)

Pään vamma, "aivotärähdys" - neurologisen tilan tarkennettu arviointi

Sairaskohtaukset: hengitysvaikeus, sydänkohtaus, aivohalvaus

Elvytyksen erityistilanteet: hukkuminen ja hypotermia, salamanisku ja sähköisku

Rakot, palovammat, ruhjeet ja haavat, ampumavammat, pitkäkestoinen itsehoito

Nestehukka ja elektrolyyttitasapainon häiriöt - lämpösairaudet: ylilämpöisyys - alilämpöisyys eli hypotermia

Tilapäispaarien rakentaminen, erilaiset autettavan siirtämiseen käytetyt tilapäisvälineet


Sairaskohtaukset: anafylaksia, kouristelu ja hypoglykemia

Paleltumavammat ja jalan immersiovamma

Silmävammat: kemiallinen altistus, lumisokeus, vierasesine silmässä

Tuki- ja liikuntaelinten vammat: PEACE&LOVE - Urheiluvamman ensiapu ja hoitosuositus - nyrjähdykset - sijoiltaanmenot - murtumat - erilaisten murtumien lastoitus ja tukeminen

Myrkytykset: sieni- ja kasviperäiset myrkytykset, häkä, punkkien tartuttamat taudit (borrelioosi ja TBE), myrkkykäärmeen purema, hyönteisten pistot ja puremat

Ns. "hälyttävät" oireet, jotka vaativat autettavan evakuoinnin: akuutti vatsakipu, virtsatieinfektio, oksentelu ja ripuli, hoitoa vaativa hengitystieinfektio, kuumeilu johon liittyy vakavia oireita.

Autettavan omatoiminen evakuointi

Salamanisku -ennaltaehkäisy ja iskun aiheuttamat vammat ja oireet

TEHTÄVÄ: MITÄ ENSIAVULLA TARKOITETAAN?

Ensiavun määritelmä
Ensiapu on ensimmäisen vaiheen hoitoa akuuttiin sairauteen tai vammaan. Sen
tavoitteita ovat elämän ylläpitäminen, kärsimyksen vähentäminen, sairauden
pahenemisen ja lisävammojen ehkäisy sekä toipumisen edistäminen.

Ensiapua voi antaa kuka tahansa missä tahansa tilanteessa - myös itselleen.
Yleinen ensiavun määritelmä koulutustasosta riippumatta on seuraava:

- Ensiavun tarpeen tunnistaminen, tilanteen arviointi ja hoidon priorisointi
- Avun antaminen hyödyntäen asianmukaista osaamista ja rajoitteet tunnistaen
- Lisäavun hankkiminen tarvittaessa, kuten esimerkiksi aktivoimalla
ensihoitojärjestelmä tai hankkimalla muuta ammattiapua

Ensiavun pääperiaatteet ovat:
- Ensiavun tulee olla lääketieteellisesti luotettavaa ja perustua parhaaseen
mahdolliseen tieteelliseen näyttöön
- Jokaisen tulisi opetella ensiapua
- Jokaisen tulisi osata toimia ensiaputilanteessa
- Ensiaputoimintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten ympäristö, resurssit, koulutus
sekä voimassa oleva sääntely

Lähde: Suomen elvytysneuvosto, Euroopan Elvytysneuvoston elvytysohjeet 2021 (ERC Guidelines 2021)


TEHTÄVÄ: katso alla oleva, Lapin liiton julkaisema video "Veto- ja pitovoimainen Lappi - Lapin SHP:n ensihoito toimii kaikissa olosuhteissa" ( 3:19 min).

Pohdi videon katsottuasi:

1) miten tilanne olisi muuttunut, jos autettava maastopyöräilijä olisi kastunut ja kylmissään ja avun tulo olisi kestänyt yli tunnin ajan?

2) Mitä varusteita maastopyöräilijöillä pitäisi olla tilanteen varalta?

3) Jos onnettomuuspaikalla olisi ollut 2 km säteellä puhelimen mobiiliyhteyden katvealue?

4) Miten toimintaan vaikuttaa, jos onnettomuus olisi tapahtunut kivikkoisessa rinteessä, jonne ensihoitajat ja pelastuslaitoksen henkilöstö eivät pääse maastoajoneuvoilla?

Mikä on ero ensiapua vaativaan tilanteeseen erämaassa tai merellä verrattuna siihen, että se tapahtuu kaupungissa?

Vastaus: Kaupungissa saat lähes aina läheltä apua, nopeasti. Hätätilanteessa tai lievemmässä ensiapua vaativassa tilanteessa sinun tulee valmistautua pidempikestoiseen ensiavun antoon. Voi olla, ettet voi soittaa hätänumeroon siitä kohdasta, jossa olet.

Eräensiapu keskittyy ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Jos jotain sattuu, "olet aina valmis".

Tilanteessa vaikuttavia tekijöitä ovat: toimintaympäristö, sääolosuhteet ja toimintaympäristössä liikkuvien ihmisten varustus, henkinen valmistautuminen, stressin sietokyky, tilannekuva, tilanneäly, tieto-taidon taso ja tilanteessa tehdyt oikeat ja väärät päätökset.

Tim Dennert, Unsplash
Tim Dennert, Unsplash

ENSIHOITO- JA PELASTUSHELIKOPTERIEN TOIMINTA

https://finnhems.fi/tukikohdat/

https://www.facebook.com/Pintapelastajat/videos/516074975860945

Helikopterien lähtöviiveestä: Vartiolentolaivueen Turkuun, Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Rovaniemelle sijoitetut meripelastushelikopterit ovat virka-aikana ilmassa n. 15 minuutissa hälytyksestä. Virka-ajan ulkopuolella (mm. la-su ja yöaika arkisin) 45 minuutin lähtövalmiudessa. FinnHEMS kopterien ilmaannousu on 3 minuuttia hälytyksestä.

Autettavan nostomahdollisuudesta/ vinssin käyttö: FinnHEMS koptereissa ei ole nostovinssiä.

· Mitkä ovat yleisimmät syyt, ettei FinnHEMS lennä hätätilapotilaan luo?

https://www.youtube.com/watch?v=bgKPKxBP-H0&t=2s

Lapin alueella on yhteistoimintaa Norjan ja Ruotsin kanssa. Ruotsin Norrbottenissa on vain yksi lääkärihelikopteri Jällivaarassa. Käytännössä yhteistoiminta tarkoittaa Norjasta tulevia helikoptereita.

TEHTÄVÄ: tutustu helikopterien kanssa yhteistoimintaan.

Saako helikopteria lähestyä ilman lentomiehistön lupaa? Kuinka valaisinta saa suunnata pimeällä, kun helikopteri lähestyy? Klikkaa auki alla oleva lyhyt esite (pdf-muodossa).

PSYYKKINEN STRESSI, OIKEUDELLISET SEIKAT, VARAUTUMINEN JA ENNALTAEHKÄISY

Resilienssi on tärkeä sana! Muista se! Se voidaan ymmärtää kriisinsietokyvyksi. Se tarkoittaa henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen toimintakykyään erilaisissa tilanteissa. Voidaan puhua myös paineensietokyvystä tai tilanneälystä.

Jotkut yksilöt ovat kehittyneet selviytyjiksi. Heidän aivonsa muovautuvat äkillisiin tilanteisiin, he sietävät henkistä painetta muita ihmisiä paremmin ja he kehittävät sekunneissa useita ratkaisumalleja.

Jokainen ihminen voi kehittää resilienssiään.


Psyykkinen stressi ja auttajan pelot hätätilanteessa: SÄÄNTÖ YKSI: älä anna liiallisen auttamisen halun johtaa lisäuhreihin.

Hätätilanteen kohdatessasi pysähdy, mieti, kuuntele, katso ja etsi mahdollisia vaaroja auttajille ja muille ympäristössä olijoille.

Liikenneonnettomuuspaikalla huolehdi heti liikenteen ohjauksesta ja omasta näkyvyydestäsi (heijastinliivit!).

Tee toimintasuunnitelma. Toimi vasta sitten. Jaa tehtäviä muille paikalla olijoille. Monesti ihmiset eivät toimi ilman ulkopuolisen antamaa komentoa.

Auttaja saattaa pelätä aiheuttavansa lisävammoja. Elvytystilanteessa on normaalia, että kylkiluita murtuu paineluelvytyksen aikana. Se ei tapa autettavaa - liian heikot rintakehän painallukset sen sijaan heikentävät eloonjäämisen mahdollisuuksia.

Pelko siitä, että vammautuneen henkilön liikuttelu aiheuttaisi halvaantumisriskin, voi johtaa tajuttoman tukehtumiseen. Selällään makaava tai istuvassa asennossa oleva tajuton henkilö saattaa tukehtua oksennukseen tai löysän kielen aiheuttamaan hengitysteiden tukkeutumiseen. ERC suosittaa välttämään tajuttoman ja kaularankavamman mahdollisesti saaneen henkilön turhaa liikuttelua. Mutta eräolosuhteissa apua ei tule nopeasti. Tajuttoman jättäminen selinmakuulle altistaa erityisesti oksennukseen tukehtumiseen.

Oikeudelliset seikat:

Suomessa tieliikennelaki velvoittaa auttamaan.

Yleinen auttamisvelvollisuus: jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan uhrin hoitoon tai avustamaan kuljetuksen järjestämisessä. Tätä sääntöä nykyaikana ei nykyään pahemmin tarvita. Kuljetustarpeeseen on olemassa ambulanssit.

Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus: liikenneonnettomuuteen osalliseksi joutuneen on heti pysähdyttävä ja kykyjensä mukaan autettava vahingoittuneita.

Heitteillejättöä olisi, jos esimerkiksi lumihankeen lysähtynyttä henkilöä ei autettaisi.

Erilaisten lääkkeiden antamisessa pitää huomioida autettavan mahdolliset allergiat ja yliherkkyydet lääkeaineille. Kun olet kysynyt niistä ja saanut kielteisen vastauksen, on turvallista antaa esimerkiksi aspiriinia suun kautta osana sydänkohtauksen ensiapua.

Joissakin USA:n osavaltioissa eräoppailla on lain mukaan tavallista suurempi auttamis- ja huolehtimisvelvollisuus asiakkaitaan kohtaan. Heiltä edellytetään esim. anafylaktiseen sokkiin tarkoitetun adrenaliini-injektorin mukana pitoa, samoin kuin tavallista laajemman ensivastetason Wilderness First Responder kurssin säännöllistä suorittamista.

Ihmiset reagoivat hätätilanteessa eri tavoin. Joku voi huutaa, käyttäytyä hyökkäävästi, arvostella ja antaa epäsoveliaita neuvoja auttajille ja siten on haitaksi muiden toiminnalle. Tällainen henkilö täytyy saada ohjattua sivummalle.

Joku saattaa "jäätyä" eli mennä täysin liikuntakyvyttömäksi. Ja joku saattaa toimia kylmänrauhallisesti ja loogisesti, ilman näkyvää tunteilua.

Kehosi täyttyy adrenaliinista. Se aiheuttaa pupillien koon muutoksen, jolloin sinulla on putkinäkö. Kätesi alkavat vapista.

On normaalia, että hermostunut ja vapiseva olo jatkuu useita tunteja. Tilanne voi tulla mieleen päivien ajan. Se voi häiritä keskittymistä tai unensaantia. Saatat masentua tai ahdistua.

Psyykkisessä ensiavussa tärkeintä on puhua muille, ja tarvittaessa hakea ammattimaista apua. Kriisipuhelin on auki 24/7.

Ammattimaisessa eräoppaan työssä sinulla kannattaa olla suunnitelma, kuinka huolehdit muut asiakkaat. Jos jotakin mieltä järkyttävää tapahtuisi. Ryhmän kanssa tai yksilöittäin kannattaa käydä hienotunteisesti läpi koetut asiat. Opasta heitä hankkimaan psyykkistä apua tarpeen tullen.


Riskikartoitus, turvallisuussuunnitelma ja turvallisuusasiakirja

Suomen Latu yhdistyspalvelulta löytyy yhdistyksille turvallisuusopas, yhdistystoiminnassa tapahtuvaan riskikartoituksen laatimisohje ja kurssin, tapahtuman tai lajin turvallisuussuunnitelma. Myös yksin tai muutaman ihminen porukassa vaellukselle, metsästysretkelle tms. lähtevät yksilöt voivat hyödyntää näitä ohjeita.

Turvallisuusasiakirjan laatiminen on pakollista, kun kyseessä on seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu (jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi). Voit katsoa TUKES:n sivuilta tähän liittyvää tietoa ja turvallisuusasiakirjan pohja. Henkilökunta täytyy perehdyttää turvallisuusasiakirjan sisältöön. Heidän on osattava toimia sen mukaan. Ensiapukurssiemme toiminnassa käytetty turvallisuusasiakirja löytyy tästä alta pdf-muodossa:

Tee omaan "reissuusi" riskikartoitus ja pienimuotoinen turvallisuussuunnitelma. Sisällytä suunnitelmaasi lähellä sijaitsevat defibrillaattorit. Selvitä niiden sijainti ja saatavuus: https://www.defi.fi/

Onko elvytystilanteessa defibrillaattoria alle 5-10 minuutin sisällä saatavilla, jos joku tovereistasi saa esim. majoitusalueella sydänpysähdyksen?


Pidä kompassi ja paperinen kartta mukana & opi suunnistamaan

Erämaassa pidä aina mukana paperikartta. Ja merellä merikortti. Opettele suunnistamaan kartan ja kompassin avulla. Sähköllä toimivat laitteet voivat pettää. Älä laita kaikkia pelikorttejasi niiden varaan. Piste.


Pidä ensiapupakkaus ja lääkkeet mukana

Ensiapupakkaus voi olla vain nyrkkisi kokoinen. Se riittää sisällöltään muutamaa tuntia kestävään aktiviteettiin. Esimerkiksi polkujuoksulenkille, maastopyöräilyyn, verkkojen laskuun veneellä tai hiihtoretkelle.

Esim. yksi tabletti aspiriinia (250 mg) saattaa pelastaa hengen, jos keskellä erämaata joku saa sydänkohtauksen oireita. Ensiapupakkauksen ja tarpeellisen lääkesetin koko ja sisältö määräytyy aktiviteetin sisältämien riskien ja ajallisen keston sekä osallistujien määrän mukaan.

Lataa alla oleva luettelo pdf-muodossa suositeltavasta ensiapuvarustuksesta luonto-olosuhteisiin.

Yllä olevalla videolla on esitelty kaikki tarpeelliset ensiapuvarusteet ja lääkkeet (kesto 18 min 24 s).

Kolmen sääntö eloonjäämisessä

Selviytymisen kolmen säännön mukaan ihminen kestää

 • 3 minuuttia ilman happea (veden alla tai tukehtuessa)
 • 3 minuuttia jääkylmässä vedessä
 • 3 tuntia ilman suojaa (kylmässä säässä)
 • 3 päivää ilman vettä
 • 3 viikkoa ilman ruokaa

Pelkkä avaruuspeite ei riitä autettavan lämpimänä pitämiseen
Pelkkä avaruuspeite ei riitä autettavan lämpimänä pitämiseen

Tarkista sääennuste/ valmistaudu äkillisiin sään muutoksiin

Sää ei yleensä aiheuta onnettomuuksia. Sen aiheuttaa huono varautuminen äkisti muuttuviin sääolosuhteisiin. Vaikuttajia ovat lämpötila, tuuli ja kosteus. Suomessa kylmyys on suurimman osan vuodesta se suuri ongelma. Kesällä myös kuumuus voi haitata.

Tuuli tehostaa lämpöhävikkiä ja voimistaa kylmyyden tuntua. Hypotermia eli alilämpöisyys voi tappaa. Palelu ja alilämpöisyys vaikuttavat fyysiseen ja henkiseen toimintakykyysi ja kuluttavat runsaasti kehon energiavarastoja. Seurauksena voit olla väsynyt ja kömpelö, jolloin kompastut ja vammaudut.

TEHTÄVÄ: LÄMPIMÄNÄ PITO. Kuvitellaan tilanne, jossa autettava on loukannut polvensa pyörällä kaaduttuaan. Hän ei kykene liikkumaan. Olet jo soittanut apua. Pelastuslaitoksen VPK:n maastoajoneuvo saapuu tunturialueella vasta 1 tunnin kuluttua. Tilanne ei sinänsä ole hengenvaarallinen, mutta autettava oli jo onnettomuuden sattuessa hikinen. Nyt hän alkaa palella.

Tarvitset tähän harjoitukseen toisen henkilön, pari suurta jätesäkkiä, lämpöpeitteen, makuupussin ja makuualustan. Katso alla olevat videot sekä pdf-liite (liitteessä on kuvattu "pakkaaminen" vaihe vaiheelta) ja kokeile sen jälkeen itse!

Axel Brunst Unsplash
Axel Brunst Unsplash

TEHTÄVÄ:

1) Pohdi, kuinka hälytät apua kun olet puhelinverkon katvealueella? 2) Kuinka paljon aikaa sinun täytyy varata auttajien saapumiseen, jos olet syrjäseuduilla?

Avun hälyttäminen

Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus. Pidä ladattu varapuhelin ja mahdollisesti varavirtalähde mukana. Säilytä puhelin siten, ettei se rikkoudu tai kastu. Varaudu siihen, että merellä tai luonnossa on pieniä tai suuria kuuluvaisuusalueiden katvealueita.


Vesillä apua voi hälyttää myös hätäraketilla tai meri-VHF:n Kanava 16 kansainvälisellä hätä- ja kutsukanavalla. VHF/DSC-puhelimissa on hätänappi. Painamalla nappia pelastusviranomaiset saavat puhelimen sijainnin selville.

Meripelastuskeskuksen hälytysnumero on 0294 1000

Jos merialueella soitat 112 numeroon Meripelastuskeskuksen sijasta, sijaintisi paikannus saattaa tulla ongelmaksi. Meripelastuskeskus ei saa suoraan puhelinpaikannuksella sijaintiasi.

Kuva: Unsplash
Kuva: Unsplash

Erämaassa satelliittipuhelin tai -paikannin on kätevä turvallisuusväline. Ne ovat kalliita, mutta niitä voi vuokrata.

• Hätäkeskuslaitoksella on satelliittipuhelimille tarkoitettu numero +3589 2355 0545 Satelliittipuhelimella hätäkeskukseen saa yhteyden Manner-Suomen alueelta.

Kun soitat 112, puhelin etsii lähimmän tukiaseman käyttöönsä. Et ole riippuvainen vain omasta sopimusoperaattorista. Operaattorien matkapuhelinverkkojen kuuluvaisuusalueen ulkopuolelta et voi soittaa hätänumeroon!

• jos ette saa yhteyttä hätäkeskukseen, lähetä auttaja puhelimen kanssa esimerkiksi lähimmän tunturin laelle
Kuva: Unsplash
Kuva: Unsplash

Hätätilanne erämaassa, puhelinyhteyttä ei saada ja auttajia on vähintään kaksi:

• jos ette saa yhteyttä hätäkeskukseen, lähetä auttaja puhelimen kanssa esimerkiksi lähimmän tunturin laelle

• vaihtoehtoisesti lähetä auttaja siihen suuntaan, missä viimeksi tiesitte matkapuhelinverkon toimivan

• jos mahdollista, merkitkää autettavan sijainti karttaruudukon tai GPS paikantimen avulla, ennen kuin hälytyksen tekevä auttaja lähetetään matkaan

• hälyttäjälle selkeä tilannekuva: mitä tapahtunut, missä ja milloin, mitä apua tarvitaan, millainen maasto

Lievemmissä akuuteissa vammoissa ja terveysongelmissa kannattaa muistaa valtakunnallisesti toimiva (Ahvenanmaata ja Lappia lukuun ottamatta) Päivystysapu-numero 116 117. Voit soittaa ja saada konsultaatioapua etänä.

TOIMINTAJÄRJESTYS ENSIAPUA VAATIVASSA TILANTEESSA

TEHTÄVÄ: katso alla oleva video. Kirjoita ylös numeroitu toimintajärjestys.

Toimintajärjestys auttamistilanteessa syrjäseuduilla

 1. Arvioi tilanne ja tilannepaikka. Onko uhkia auttajille?
 2. Hälytä apua tai lähetä joku hälyttämään apua
 3. Massiivisen, hallitsemattoman verenvuodon tyrehdyttäminen (vuotokohdan painaminen voimakkaasti käsin, kiristysside, hemostaattinen sidos. Painesidettä ei suositella hallitsemattomassa vuodossa)
 4. Tunnista ja hoida henkeä uhkaavat ongelmat siis seuraavassa järjestyksessä (cABC-katastrofaalisen henkeä uhkaavan verenvuodon tyrehdytys, avoin ilmatie, hengitys, verenkierto)
 5. Aloita heti PPE (painelu-puhalluselvytys tai pelkkä paineluelvytys) jos autettava ei reagoi ja ei hengitä tai hengittää epänormaalisti. Jos muutamien kilometrien etäisyydellä löytyy defibrillaattori eli sydäniskuri, lähetä tai kutsu joku tuomaan se autettavan luokse.
 6. Tajuton laitetaan kylkiasentoon vain, kun PPE:n eli peruselvytyksen aloittamisen kriteerit eivät täyty. Autettava varmuudella hengittää normaalisti.
 7. Huolehdi autettavan lämpimänä pidosta.
 8. Tee päästä-jalkoihin tutkimus, tee tarkennettu tilanarvio peruselintoiminnoista (pulssi, hengitys, ihon lämpö ja väri), haastattele, selvitä autettavan sairaudet ja mitä ja miten tapahtui
 9. Tee lista ongelmista ja suunnitelma annettavasta avusta. Tee myös päätös evakuoinnista.
 10. Hoida autettavaa, seuraa tilaa, huolehdi sekä henkisestä että lääkinnällisestä avun annosta
 11. Seuraa autettavan vointia. Muista, että lämmönhukan estämiseksi hyvin peitelty ja vaikeasti vammautunut henkilö voi salakavalasti vuotaa verta lakanoiden sisälle.

cABCDE MENETELMÄ

Seuraavaksi opit cABCDE menetelmän, jonka avulla muistat oikean toimintajärjestyksen ja sen, mitä hoidetaan.

c = henkeä uhkaavan verenvuodon tyrehdyttäminen

A = airway eli avoin hengitystie.

B = breathing eli hengitys.

C = ciculation eli verenkierto.

D = disability. Mikä on tajunnantaso? Onko neurologisia oireita?

E = exposure eli paljastaminen -etsitään keholta vamman merkkejä tai esim. vakavassa allergisessa reaktiossa ympäri kehoa mahdollisia ihottuman ja punoituksen merkkejä.

Puhalluselvytyksellä (B) toimitetaan happea keuhkoihin, kun autettava itse ei hengitä. Paineluelvytys on verenkierron (C) keinotekoista ylläpitoa.

Sähköiskun anto sydämen rytmit analysoivalla defibrillaattorilla pyrkii palauttamaan sydämen normaalin toiminnan ja verenkierron.

Henkeä uhkaavan verenvuodon tyrehdyttäminen on verenkierron (C) hoitoa.

Tukehtumisessa vierasesineen poistolla pyritään palauttamaan avoin hengitystie (A).

TEHTÄVÄ: katso alla oleva video. Tee muistiinpanot siitä, mitä ensiavun toimenpiteitä eri kirjainten alle kuuluu.

TEHTÄVÄ: tähän tehtävään tarvitset toisen ihmisen avuksi. Katso alla oleva video. Tee esimerkin mukaisesti "päästä jalkoihin" tutkimus. Kun oikeassa tilanteessa etenet käsin "kopeloimalla", katso välillä, jääkö suojakäsineeseesi tai paljaaseen käteen verta.

AUTETTAVAN HAASTATTELU

Voit tulostaa alla olevan PDF-liitteen. Siinä on TOSALE muistisääntönä autettavan haastattelutapa. Alkuperäinen muistisääntö on englanniksi SAMPLE.

TOSALE on sen suomennettu versio. Kansainvälisillä WFA kursseilla auttajat oppivat päästä-jalkoihin tutkimisen lisäksi SAMPLE / TOSALE systemaattisen haastattelumenetelmän.

Sen avulla saat tietoa esim. allergioista, autettavan sairauksista ja lääkityksestä. Systemaattimen haastattelu auttaa sinua keräämään tietoa tapahtumista, jolloin sinun on helpompi luoda käsitys tilanteesta ja autettavan tilanteesta.

TOSALE kysymykset:

Tapahtumatiedot: mitä tapahtui sairauskohtauksen tai vammautumisen ajankohtana?

Oireet: mitä oireita havaitset/autettava valittaa?

Sairaudet: onko sinulla mitään sairauksia / terveysongelmia?

Allergiat: onko sinulla mitään allergioita?

Lääkitys: oletko ottanut jotakin lääkettä -tai onko sinulla säännöllistä lääkitystä?

Energian/ravinnon ja nesteen saanti sekä erittäminen: milloin viimeksi söit, joit, virtsasit tai ulostit?

Hoida lievät vammat ja sairaudet paikan päällä

Tässä kohtaa päästään luonnossa liikkujan ensiapukurssien tärkeyteen. Ei ole kiva pilata vaellusporukan reissua ilmoittamalla, että pitää lähteä pyöräilemään takaisin päin autolle. Koska jalassa on iso, kivulias ja tulehtunut rakko. Kävelystä ja polkemisesta ei enää tule mitään.

Tai olet melontaretkellä. Käteesi syntyy pieni palovamma retkikeittimen kiehuvasta vedestä. Sen olisi voinut hoitaa ja olisit voinut jatkaa matkaasi. Mutta et tiennyt kuinka hoitaa palovammaa luonto-olosuhteissa. Palovamma tulehtuu ja kipuilee. Et enää voi meloa vammautuneella kädellä.

Edellä mainituissa tilanteissa matka olisi jatkunut, jos olisit hankkinut hyvät ensiaputaidot ja pitänyt asianmukaisia ensiapuvarusteita mukana.

HENKEÄ UHKAAVA KATASTROFAALINEN, HALLITSEMATON VERENVUOTO

Tässä osiossa opit henkeä uhkaavan verenvuodon ensiavun. Lisätietoa saat Suomen elvystysneuvoston sivustolta https://www.elvytysneuvosto.fi/erc-guidelines-2021-ensiapuohjeet/

ks. sivuston ohjeesta sivut 8-10.

Katso opetusvideo (kesto 13 min), jossa käsitellään verenvuodon pysäyttämiseen tarvittavat ensiaputoimet, sokki ja ns. kuoleman kolmio.

Seuraavaksi katso (ylhäällä) ERC 2021 ensiapusuositusten mukainen henkeä uhkaavan verenvuodon ensiapukoulutusvideo. Mukana on myös syvän nivusten alueen haavan ns. pakkaaminen ja improvisoitujen kiristyssiteiden käyttö. Eräoloissa kaupallista kiristyssidettä ei välttämättä ole saatavilla.

BLS -BASIC LIFE SUPPORT

Tässä opetusosiossa opit aikuisen peruselvyksen defibrillaattorin kanssa, elottomuuden erityistilanteet ja tukehtumisen eli vierasesine hengitysteissä ensiavun (aikuiset, lapset ja alle 1 v imeväisikäinen) sekä tajuttoman, normaalisti hengittävän henkilön kylkiasentoon laiton.

Kuva yllä: https://sydanturva.fi/

Voit katsoa Suomen Elvytysneuvoston laatiman tiivistelmän Euroopan elvytysneuvoston (European Resuscitation Council, ERC) maaliskuussa 2021 julkaisemista vuoden 2021 uusien elvytysohjeet https://www.elvytysneuvosto.fi/erc-guidelines-2021-suomenkieliset-julisteet-ja-grafiikat/ Tajuttoman kylkiasennon ja tukehtumisen löydät ensiavun osiosta www.elvytysneuvosto.fi/erc-guidelines-2021-ensiapuohjeet/


TEHTÄVÄ: KATSO LÄHIN DEFIBRILLAATTORISI, TUTUSTU SYDÄNLIITON "SYDÄNTURVALLINEN SUOMI" KAMPANJAAN JA DEFIBRILLAATTORIN ESITTELEVÄÄN VIDEOON. Tutustu myös muihin alla oleviin videoihin.


Sydäniskurin eli auttajaa opastavan automaattisen defibrillaattorin sijainnin löydät Suomi 112 sovelluksesta tai www.defi.fi kartasta.

Sydäniskurin eli auttajaa opastavan automaattisen defibrillaattorin sijainnin löydät Suomi 112 sovelluksesta tai www.defi.fi kartasta.


Mm. veneilykaudella saaristoalueiden monissa venesatamissa, majakkasaarissa sekä Oulangan ja Nuuksion kaltaisissa luontokeskuksissa on defibrillaattori. Sydäniskuri tulisi saada käyttöön 3-5 minuutin sisällä siitä, kun  sydänpysähdys on alkanut. Enemmistö sydänpysähdyksistä on sydänperäisiä.

Sydänperäinen syy on yleisin äkillisen elottomuuden aiheuttaja. Muita syitä ovat hukkuminen, tukehtuminen, katastrofaalinen sisäinen tai ulkoinen verenvuoto, myrkytys (esim. häkä) tai lääkkeen / päihteen aiheuttama yliannostus.

Sähköiskussa sydän voi mennä ensin rytmihäiriöön, joka ei pysäytä välittömästi verenkiertoa. Sähköiskun jälkeen voi mennä muutama tuntikin, ennen kuin sydän pysähtyy. Salamanisku saattaa vain lamata keskushermoston ja samalla hengityksen tai sitten se aiheuttaa kammiovärinä-rytmihäiriön.

TEHTÄVÄ: Voit harjoitella painelu-puhalluselvytystä myös kotona. Tarvitset vain tyynyn paineluihin ja pienen muovipussin puhaltamista varten.

Aikuisen elvytyksessä rytmi on 30 painallusta : 2 puhallusta.

Katso alla oleva video.

Alla on esitelty koko elvytystilanne, mukaan lukien defibrillaattorin käyttö.

Voiko syrjäseuduilla selvitä sydänpysähdyksestä?

Kyllä, jos elvytystoimet aloitetaan nopeasti. Ja esimerkiksi saaren venesatamassa tai kansallispuiston luontokeskuksessa on sijoitettuna helposti saataville, lyhyen matkan päässä defibrillaattori eli sydäniskuri.

Hukkuneiden, tukehtuneiden, salamaniskusta elottomaksi menneen tai alilämpöisten elvytyksen erityistilanteista kerromme alla.

Äkillisen elottomuuden syyt voi karkeasti jakaa sydänperäisiin, verenvuodon tai hapenpuutteen aiheuttamiin. Massiivinen verenvuoto voi johtaa sydänpysäykseen, kun verenkierrossa ei enää ole riittävästä verta.


Jos kyseessä on hukkuminen tai tukehtuminen, sydämen ja hengityksen toiminta saatetaan saada takaisin maallikoiden suorittamalla painelu-puhalluselvytyksellä. Silloin autettava henkilö on yleensä ollut eloton vain joidenkin minuuttien ajan. Yli 10 minuutin ajan veden alla olleella ihmisellä laajat aivotuhot alkavat syntyä.

Hukkuneen, tukehtuneen ja lasten elvytystilanteissa puhalluselvytyksellä on erittäin tärkeä rooli. Lapsilla elottomuuden syy on usein tukehtuminen tai hukkuminen.

Tukehtumiseen voidaan laskea myös tilanne, jossa liikenneonnettomuuteen joutunut lapsi on ensin ollut tajuton. Kaularankavammaa pelkäävät auttajat saattavat jättää lapsen asentoon, jossa hengitystie tukkeutuu.

Kun hukkunut tai tukehtunut autettava menee tajuttomaksi, sydän saattaa toimia vielä 2-4 minuutin ajan. Hän ei enää reagoi ja hengitystä ei ole tai se on epänormaalia (agonaaliset hengenvedot).

ERC suosituksen mukaan hukkuneen elvytys aloitetaan 5 alkupuhalluksella. Joskus jo se saattaa riittää elintoimintojen palauttamiseksi.

Hukkuneen, tukehtuneen ja lasten elvytystilanteissa puhalluselvytyksellä on erittäin tärkeä rooli.

Tukehtuneella painantaelvytys painaa keuhkot lyttyyn. Silloin keuhkoissa ollut ilma työntyy henkitorveen. Hengitystiet tukkinut vierasesine saattaa irrota. 30 painalluksen jälkeen annetut puhallukset saattavat palauttaa autettavan elintoiminnot.

Hypoterminen eli alilämpöinen henkilö saattaa selvitä jopa usean tunnin peruselvytyksestä. Hypotermiassa aivosolujen hapentarve pienenee.

Salamanisku saattaa halvaannuttaa keskushermoston noin 20-30 min ajaksi. Tuona ajanjaksona hengityslihakset ovat lamaantuneina. Salamanisku saattaa laukaista myös kammiovärinän, jolloin elvytyksessä tarvitaan myös defibrillaattoria.

Jos elottomuus on sydänperäinen, ilman nopeasti annettua sähköiskua ja välittömästi aloitettua, laadukasta paineluelvytystä (PPE) eloonjäämismahdollisuudet ovat hyvin heikot.

Ks. elvytyksen Covid-19 suositukset Suomen elvytysneuvoston sivustolta.

Tukehtuminen eli vierasesine hengitysteissä

Katso alla olevat opetusvideot. Vierasesine hengitysteissä on henkeä uhkaava tilanne.

Se vaatii välittömiä ensiaputoimia silloin, jos henkilö ei pysty puhumaan, itkemään, yskimään tai muutoin tuottamaan ääntä. Äänettömyys on merkki täydellisestä ilmatietukoksesta.

HYPOTERMIA ELI ALILÄMPÖISYYS

TEHTÄVÄ: MITEN HYPOTERMIA MÄÄRITELLÄÄN? MITKÄ OVAT HYPOTERMIAN OIREITA?  MIKÄ ON HYPOTERMIAN ENSIAPU?

Autettavan lämpimänä pitämisen opit jo aiemmin. Se on olennainen osa tätä opetusaluetta.

Alilämpöisyys eli hypotermia voi syntyä hitaasti. Katso alla oleva "hypotermia- eli kylmäkortti", joka perustuu Wilderness Medical Societyn (vuosi 2018) suosituksiin ja tutkimustietoon. Sen avulla voit arvioida hypotermian oireita ja vakavuuden astetta.

Tutustu hypotermiaan tästä tietolinkistä https://www.viisaastivesilla.fi/etusivu/pelastu_ja_pelasta/vesilla/hypotermia

Kun autettava alkaa täristä, energiankulutus moninkertaistuu. Perusterve ihminen voi joutua hypoglykemiaan eli verensokerin taso menee vaarallisen alhaiseksi.

Lisäenergian antaminen tajuissaan olevalle täytyy tapahtua alkuminuutteina hypoglykemian ehkäisemiseksi!

Aivot ja hermosto kärsivät kehon alhaisesta lämpötilasta.

PALELTUMAVAMMAT JA MUUT KYLMÄN AIHEUTTAMAT VAMMAT

Paleltumavammat ovat suuri riski luonto-olosuhteissa. Teimme opetusvideon, jossa kuviteltu satunnainen seikkailija on saanut pahat paleltumavammat käteensä. Videolla esitetyt hoitosuositukset ovat Wilderness Medical Societyn julkaisemia ja tutkimustietoon perustuvia.

NESTEHUKKA eli dehydraatio voi johtaa ääreisosien paleltumiin. Jos kehosi on "kuivunut", sormien, varpaiden, korvien ja nenän saama lämmin verimäärä vähenee. Paras tapa seurata nestetasapainoa on virtsasi värin tarkkailu.

TEHTÄVÄ: VOIKO PALELTUNUTTA ALUETTA SULATTAA? MITÄ SEURAUKSIA SULATTAMISELLA ON, JOS PALELTUNUT RAAJA JÄÄTYY UUDELLEEN?

Immersiovammassa eli ns. kylmävesivammassa (engl. nonfreezing cold injury NFCI) kudokset eivät jäädy. NFCI kehittyy, kun raajat ovat altistuneet pitkäaikaisesti kylmään ja kosteaan ympäristöön. Tavallisesti lämpötila on välillä 0 - +15°C.

Pyöräilijällä on erityinen riski saada NFCI, jos jalkine on yhtäaikaa kostea sekä puristava ja jalka on turvonnut. Jalan turvotus painaa verisuonia tukkoon. Samaan aikaan kylmyys supistaa verisuonia.

Lisätietoa kylmän aiheuttamista vammoista ja niiden ensiavusta saat koottuna alla olevaan pdf-monisteeseen.

PALOVAMMAT

Palovammojen varalta kannattaa pitää mukana ensiapuvarusteita. Suurin osa luonnossa liikkujien palovammoista on pieniä, mutta ne voivat aiheuttaa jopa vakavan tulehduksen.

Pienten palovammojen jäähdytykseen ja suojaamiseen hydrogeeliset palovammasidokset ovat erinomaisia.

TEHTÄVÄ: TUTUSTU ALLA OLEVAAN PDF-MUODOSSA OLEVAAN 3-SIVUISEEN OHJEESEEN PALOVAMMOISTA. SAAKO JÄÄTÄ TAI LUNTA KÄYTTÄÄ JÄÄHDYTTÄMISEEN? MITÄ TAPAHTUU, JOS JÄÄHDYTÄT LIIAN KYLMÄLLÄ VEDELLÄ TAI JÄÄLLÄ?

HAAVOJEN HOITO LUONTO-OLOSUHTEISSA

Kansainvälinen "erälääketieteen" yhteisö, Wilderness Medical Society (WNS) toteaa vuoden 2014 päivitetyissä haavanhoidon suosituksissaan seuraavasti: "jopa pienet haavat, kuten rakot, naarmut ja pienet palovammat voivat osoittautua hoidollisesti hyvin haastaviksi syrjäseutujen olosuhteissa".

Haavanhoidon tavoitteita (WMS suositus) syrjäisissä paikoissa ovat: 1) saada verenvuoto hallintaan; 2) pienentää tulehdusriskiä; 3) pyrkiä luomaan parhaat mahdolliset olosuhteet paranemiselle; 4) vähentää epämukavuutta ja vähentää niitä toimintarajoitteita, joita hoidon antamisesta voi syntyä; 5) pyrkiä pienentämään kehonosan toimintarajoitteita; 6) optimoida kosmeettinen lopputulos; ja 7) toteuttaa paikan päällä vaadittu laadukas erityishoito, silloin kun se on mahdollista järjestää.

Haavanhoito sisältää neljä osa-aluetta: 1) haavan puhdistamisen, 2) tulehduksen hallinnan, 3) kosteustasapainon hoidon ja 4) uudisepiteelin eli terveen ihokudoksen kasvun tukemisen.

Haava tarvitsee optimaalisen ympäristön parantuakseen: lämpötila +37 C, oikea kosteus sekä suoja ulkopuolelta tulevia bakteereja vastaan.

TEHTÄVÄ: MUISTATKO VIELÄ OPETUSMATERIAALIN ALKUPUOLELLA OLLEEN ENSIAPULAUKUN ESITTELYVIDEON JA SEN ALLA OLLEEN LISTAN ea TARVIKKEISTA?

LUE NYT ALLA OLEVA "HAAVAN HOITO.PDF TEKSTI". POHDI SEN LUETTUASI, MITÄ KAIKKEA SINÄ TARVITSET ENSIAPUVARUSTUKSEESI? MITÄ VOI IMPROVISOIDA?

TEHTÄVÄ: KATSO ALLA OLEVA VIDEO. OPIT VIILTOHAAVAN PUHDISTAMISEN JA SULKEMISEN "PERHOSTEIPEILLÄ" ELI HAAVANSULKUTEIPEILLÄ TÄMÄN OPETUSVIDEON AVULLA.

VÄLINEISTÖ: JUOMAPULLO, 20 ML LÄÄKERUISKU TAI MUOVIPUSSI JA APPELSIINI TAI MUU SITRUSHEDELMÄ.

MURTUMAT, SIJOILTAAN MENOT JA REVÄHDYKSET

Luonto-olosuhteissa avun tulo voi kestää kauan. Silloin itse tehty murtuman lastoitus lieventää kipua ja saattaa myös vähentää sisäistä tai ulkoista verenvuotoa.

WFA kurssilla et opi murtumien paikalleen vetoa. Ohjeistamme WMS:n ja ERC:n suosituksen mukaisesti tukemaan virheasentoisen raajan siihen asentoon, missä se on.

TEHTÄVÄ: katso alla oleva video. Tarvitset harjoitukseen toisen henkilön sekä makuualustan, telttakeppejä tai puukeppejä ja ensiapusiteitä tai pitkiä kangassuikaleita.

SAIRASKOHTAUKSET

Sairaskohtauksista sinun tulee hallita kuusi (6) erilaista hätätilannetta: sydänkohtaus, aivohalvaus, vakava allerginen reaktio eli anafylaksia, kouristelu, diabeetikon liian alhainen verensokeri eli hypoglykemia ja hengitysvaikeudet.

Näistä alla käsitellään kolme ensimmäistä. Loput käsitellään TEAMS kokouksien aikana.

SYDÄNKOHTAUS


TEHTÄVÄ: katso ensin alla oleva TAYS Sydänsairaalan valistusvideo. Lue sen jälkeen Suomen elvytysneuvoston sivustolta https://www.elvytysneuvosto.fi/erc-guidelines-2021-ensiapuohjeet/ kohta "aspiriinin (ASA) antaminen rintakivusta kärsivälle potilaalle" (sivut 4-5). Kyseisellä sivulla on kerrottu koko sydänkohtauksen ensiapu perusteluineen.

AIVOHALVAUS

Aivohalvaus johtuu aivovaltimon tukkeutumasta tai verenvuodosta aivoissa. Aivohalvaus voi syntyä myös nuorelle ihmiselle.

Tunnista aivohalvauksen oireet ja soita 112. Myös silloin, kun oireet poistuvat nopeasti.

Aivohalvauksen tunnistamiseksi voit käyttää F.A.S.T. - testiä: F kuten sanassa "face" (kasvot), A kuten "arms" (käsivarret), S kuten "speech" (puhe) ja T kuten "time" (aika).

F - pyydä hymyilemään. Roikkuuko potilaan toinen suupieli, tai onko kasvojen toinen puoli tunnoton?

A - pyydä autettavaa nostamaan käsivarsia. Onko toinen käsivarsi heikko, voimaton tai tunnoton? Roikkuuko toinen käsi?

S - epäselvä puhe ja puheen tuottamisvaikeus voivat olla merkki aivohalvauksesta.

T - soita heti 112 hätänumeroon! Kirjaa ylös oireet ilmaantumisen kellonaika.

TEHTÄVÄ: katso alla oleva Aivoliiton valistusvideo aivohalvauksesta.

ANAFYLAKSIA

Anafylaksia eli anafylaktinen reaktio on useamman elimen äkillinen, nopeasti etenevä ja mahdollisesti henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio. Oireet alkavat lähes kaikilla 4 tunnin sisällä. Yleensä oireet ovat voimakkaimmillaan 10-30 minuutin sisällä altistumisesta.

Wilderness Medical Societyn keräämän tutkimustiedon mukaan Pohjois-Amerikassa luonto-olosuhteissa anafylaksian saaneista 20 %:lla oireet tulivat altistavasta tekijästä ensimmäistä kertaa. Toisin sanoen vakava allerginen reaktio voi iskeä erämaassa ei-allergiselle henkilölle, joka on esim. syönyt samoja pähkinöitä useita kertoja elämän aikana ilman oireilua.


Anafylaksian ainoa tehokas hoito on adrenaliini lihakseen annettuna. Vaikka adrenaliinia olisi saatavilla, ensihoitohenkilöstö on saatava avuntarvitsijan luo nopeasti. Myös keskelle tutnuria tai metsää.

"Kyypakkauksen" sisältämä hydrokortisoni EI OLE henkeä pelastava lääke. Se ei myöskään ole kyyn puremissa henkeä pelastava lääke, eikä siinä ole vasta-ainetta kyyn puremaan tai ampiaisen tai mehiläisen pistoon.

Se auttaa paikalliseen lievään allergiseen reaktioon, kuten ihon punoitukseen ja kutinaan.

Tutustu anafylaksian yleiseen ensiapuun tämän tietolinkin kautta: https://www.allergia.fi/allergia/anafylaksia/#f48a1261

Ohjevideo adrenaliini-injektorin käyttöön löytyy täältä https://www.allergia.fi/ohjevideot/adrenaliini-injektori/#f48a1261

Alla on WIlderness Medical Societyn suositusten mukainen, eräolosuhteisiin soveltuva anafylaksian hoito-ohje PDF-muodossa.

Onneksi olkoon! Olet päässyt verkkokurssin loppuun asti!

Teams-opetustunneilla kertaamme vielä lyhyesti verkkokurssilla opittuja asioita.

Lisäksi läpikäymme aiheita, joita ei käsitelty tässä verkkokurssin aikana.