Tietosuojakäytäntö -Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kiitos luottamuksestasi henkilötietojesi osalta - teemme kaikkemme, että voit tuntea tietojesi olevan turvassa ja siksi haluamme kertoa tietosuojakäytännöistämme.

Sitoudumme EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § asettamiin vaatimuksiin ja kehitämme tietosuojaamme sen mukaisesti.

Tietosuojaselosteen laatimispäivä: 25.2.2020

Käyttämämme Vuolearning -digitaalisen oppimisalustan tietoturva Vuolearningin kotisivuston mukaan ks https://urly.fi/2uMX

  • Kaikki liikenne alustalle tapahtuu suojatun yhteyden yli (Vuolearningissa)
  • Monitoroimme palveluitamme varmistaaksemme luotettavan toimintakyvyn (Vuolearning)
  • Rajoitamme ja kirjaamme pääsyn asiakastietoihin (Vuolearning)
  • Kaikki palvelimemme sijaitsevat EU-alueella ja palvelumme on GDPR-yhteensopiva (Vuolearning)
  • Saavutettavuus: Vuolearning pyrkii olemaan saavutettava useimmille käyttäjäryhmille ja alustoille. Alustamme täyttää pääosin WCAG 2.1:n mukaiset A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset. Voit lukea tarkemman kuvauksen sivulta Saavutettavuusseloste: https://www.vuolearning.com/fi/accessibility-statement


Verkkokauppa ja verkko-opiskeluympäristö Vuolearning-oppimislaustalla ( kotisivulla ealuonnossa.fi Y-tunnus ( Fire Medic Tmi 2055942-6) paikassa Järvenpää käsittelevät asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.


Yleiset säännökset

1.Rekisterin pitäjä on: yritys Fire Medic Tmi, Y-tunnus 2055942-6 (yrityksen kotiosoite: Kaskitie 30 D 6, 04410 Järvenpää), jäljempänä „Rekisterinpitäjä“;

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: Puhelin: 050 3227 890 email: info@ealuonnossa.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paul Eskelinen, info@ealuonnossa.fi, puhelin 050 3227 890

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi tai ensiapukurssin suorittamiseen sisältyvän, ensiapukoulutetun henkilön henkilökohtaiseen tunnistamiseen ja hänen ensiapukurssin suorittamiseen liittyvän rekisteröinnin tietojen keruuseen;

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi tai ensiapukurssin suorituksen jälkeen tallennettavien yksilöllisten tietojen tarpeellisuuden vuoksi (jos asiakas kadottaa ensiaputodistuksensa ja tarvitsee uuden, tai kurssin tilaajana ollut työnantaja haluaa ensiapukurssin suorittaneista henkilöistä yhteenvedon, josta selviää selkeästi indefioituna kurssin suorittamispäivän lisäksi henkilön nimi ja syntymäpäivä. Syntymäpäivän avulla voidaan eritellä samalla etu- ja sukunimellä samanaikaisesti kurssin suorittaneet henkilöt ;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Ensiapukurssin suorittaminen ja sen jälkeinen tarpeellisten henkilötietojen tallettaminen;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen tai ensiapukurssin henkilön identifioinnin ja rekisteröinnin täyttämiseksi. Sopimusta tai ensiapukurssin suorittamisesta kertovaa henkilön rekisteröintiä ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);
  • Vuolearning oy (verkkokurssien digitaalinen opetusalusta)

Tietojen luovuttaminen: Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi lakisääteisten viranomaistoimien niin edellyttäessä / velvoittaessa.


Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin. HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho. ;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun. HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: (info@ealuonnossa.fi);

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.


Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

3.  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ensiapukurssin suorittaneista ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt (Paul Eskelinen, Fire Medic Tmi:n toimitusjohtaja).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, lukuunottamatta sähköpostiosoitteita, joita voidaan siirtää MailChimp-uutiskirjeohjelmiston Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille EU-U.S. Privacy Shield -sertifikoinnin mukaisesti.

Tietoa evästeistä

Tällä sivustolla käytetään evästeitä ("cookies") mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta silloin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa palvelun toiminnallisuuksista ei välttämättä toimi ollenkaan. Käyttäjän verkkoselain

todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.

Sivustolla on käytössä Google Analytics -käyttäjäraportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia kirjoituksia. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

Tietoa evästeistä (cookies) sivuston käyttäjille

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa käyttäjän toiminnasta sivustolla vierailunsa aikana. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla käyttäjän omalle selaimelle. Kun käyttäjänä vierailet samalla sivustolla seuraavan kerran, toimintatiedot voidaan hakea suoraan sinun omalta koneeltasi (palvelimen sijaan).

Onko evästeistä haittaa?

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja. Ne eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia. Koneesi muisti ei täyty, vaikka antaisit luvan evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla ( ealuonnossa.fi ) Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 25.2.2022